NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Pro školní rok 2023/2024 je nabídka zájmových kroužků následující:

Kroužek Vedoucí kroužku Cena Kdy se koná
Keramika

 

externí lektorka

Spol. Dětské kroužky KAMARÁD

1.900,-Kč

13 lekcí (pololetí)

Každé pondělí 15:00-16:00
Sportovní hry pro mladší děti externí lektorka

aktivní vedoucí skautských odd., a dětských táborů

2.000,-Kč

15 lekcí (pololetí)

Každé úterý 15:00-16:00
Sportovní hry pro starší děti externí lektorka

aktivní vedoucí skautských odd., a dětských táborů

2.000,-Kč

15 lekcí (pololetí)

Každou středu 15:00-16:00
Povídálek

(kroužek zaměřený na logopedický rozvoj)

externí lektorka

Spol. Dětské kroužky KAMARÁD

2.400,-Kč

13 lekcí (pololetí)

Každý čtvrtek 15:00-15:45
Hudebně pohybový kroužek Petr Kafka  profesor hudby Zdarma pro všechny děti MŠ Každá středa

8:00-8:45 Koťátka

8:45-9:30 Sovičky

 

Dopolední kroužky určené pro všechny děti jsou v rámci řízené vzdělávací činnosti.

Odpolední kroužky nenarušují výchovnou a vzdělávací činnost ostatních dětí.

 

POKYNY K PLATBÁM ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

  • Všechny platby za zájmové kroužky se hradí zásadně na běžný účet Spolku Oříšek

číslo účtu : 2400102574 / 2010 a  to nejpozději do 30.9. pro 1.pololetí

                                                                                do 30.1. pro 2.pololetí

 

  • Variabilní symboly jsou 3-místné a začínají číslicí 5 . .  (poslední dvojčíslí je shodné s variabilním symbolem pro stravné a školné MŠ)