Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přijímaní dětí pro školní rok 2024-2025

Výsledky přijímacího řízení – seznam přijatých dětí