Platby

  • Platby školného a stravného se hradí na účet školy číslo 21292129 / 2010 pod přiděleným VS

Platby pro školní rok 2023/2024

školné ve výši 830,- Kč na daný měsíc

stravného ve výši 1.020,- Kč na měsíc předem

 

Platby pro školní rok 2024/2025

školné ve výši 870,- Kč na daný měsíc

stravného ve výši 1.020,- Kč na měsíc předem

 

 

 

 

  • Platby kulturních akcí pořádaných Spolkem Oříšek při MŠ  a účet č.2400102574/2010

přidělený VS začínající 5xx

         600,-Kč na pololetí (k 30.9. a 31.1.)