POKYNY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

OD 1.9.2022 DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO, viz pokyny níže

  • Bez řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Přihlášky ke školnímu  stravování“ se může dítě stravovat maximálně 2 dny.
  • Stravování v MŠ mají děti přihlášené automaticky s docházkou do MŠ
  • Stravování se odhlašuje   nejpozději do 8,00 hodin v den stravování na tel. MŠ  313 129 580 nebo 77729 29 22 nebo tel. školní jídelny (pro žáky ZŠ) 777 29 29 92

 Platba za obědy dětí MŠ se provádí:

a) bezhotovostně na běžný účet MŠ Ořech u FIO Bank č.ú. 21292129/2010 pod VS uvedeném v přihlášce ke stravování  zálohově

za měsíc září a říjen  1.880,-Kč  do 20. září   (září 20 x 47,- = 940,-Kč   říjen 20 x 47,-  = 940,-Kč) a dále vždy do 20.dne v měsíci do 20.10. na listopad  940,-Kč  atd.

nebo dohromady na 1.pololetí září-prosinec 3.760,-Kč uhraďte do 20.9.,  na 2.pololetí leden – červen 5.640,-Kč uhraďte do 20.12.

b) hotovostně každý školní den vždy od 7,00 do 8,30 hodin

  •  Vyúčtování přeplatku stravného se u všech strávníků provádí vždy do 14 dnů po ukončení pololetí

 

Platba za obědy žáků ZŠ se provádí:

a) bezhotovostně na běžný účet MŠ Ořech u FIO Bank č.ú. 21292129/2010 pod VS uvedeném v přihlášce ke stravování  zálohově

za měsíc září a říjen  1.320,-Kč  do 20. září   (září 20 x 33,- = 660,-Kč   říjen 20 x 33,-  = 660,-Kč)a dále vždy do 20.dne v měsíci do 20.10. na listopad  660,-Kč  atd.

nebo dohromady na 1.pololetí září-prosinec 2.640,-Kč uhraďte do 20.9.,  na 2.pololetí leden – červen 3.960,- Kč uhraďte do 20.12.

b) hotovostně každý školní den vždy od 7,00 do 8,30 hodin

  • Včasné neuhrazení platby stravného je důvodem  pozastavení  stravování dítěte od 1. dne následujícího kalendářního měsíce až do uhrazení zálohy.
  •  Vyúčtování přeplatku stravného se u všech strávníků provádí vždy do 14 dnů po ukončení pololetí.

 

 

Přihláška ke školnímu stravování MŠ

Přihláška ke školnímu stravování ZŠ