Sazby stravného níže vycházejí z aktuálních finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k Vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Aktuální cena Finanční limit dle vyhlášky
MŠ děti do 6 let svačina 11,-Kč 8,-Kč – 15,-Kč
oběd 29,-Kč 17,-Kč – 36,-Kč
svačina 11,-Kč 8,-Kč – 15,-Kč
MŠ děti do 7 let svačina 11,-Kč 9,-Kč – 20,-Kč
oběd 35,-Kč 20,-Kč – 47,-Kč
svačina 11,-Kč 8,-Kč – 16,-Kč
ZŠ žáci do 10 let oběd 35,-Kč 20,-Kč – 47,-Kč
ZŠ žáci 11 let oběd 36,-Kč 23,-Kč – 50,-Kč

 

 

POKYNY PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

OD 1.9.2023 DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO, viz pokyny níže

  • Bez řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané „Přihlášky ke školnímu  stravování“ se může dítě stravovat maximálně 2 dny.
  • Stravování v MŠ mají děti přihlášené automaticky s docházkou do MŠ
  • Stravování se odhlašuje   nejpozději do 8,00 hodin v den stravování na tel. MŠ  313 129 580 nebo 77729 29 22 nebo tel. školní jídelny (pro žáky ZŠ) 777 29 29 92

 Platba za obědy dětí MŠ se provádí:

a) bezhotovostně na běžný účet MŠ Ořech u FIO Bank č.ú. 21292129/2010 pod VS uvedeném v přihlášce ke stravování  zálohově

za měsíc září a říjen  2.040,-Kč  do 20. září   (září 20 x 51,- = 1.020,-Kč   říjen 20 x 51,-  = 1.020,-Kč) a dále vždy do 20.dne v měsíci do 20.10. na listopad  1.020,-Kč  atd.

nebo dohromady na 1.pololetí září-prosinec 4.080,-Kč uhraďte do 20.9.,  na 2. pololetí leden – červen 6.120,-Kč uhraďte do 20.12.

b) hotovostně každý školní den vždy od 7,00 do 8,30 hodin

  •  Vyúčtování přeplatku stravného se u všech strávníků provádí vždy do 14 dnů po ukončení pololetí

 

Platba za obědy žáků ZŠ se provádí:

a) bezhotovostně na běžný účet MŠ Ořech u FIO Bank č.ú. 21292129/2010 pod VS uvedeném v přihlášce ke stravování  zálohově

za měsíc září a říjen  1.400,-Kč  do 20. září   (září 20 x 35,- = 700,-Kč   říjen 20 x 35,-  = 700,-Kč)a dále vždy do 20.dne v měsíci do 20.10. na listopad  700,-Kč  atd.

nebo dohromady na 1.pololetí září-prosinec 2.800,-Kč uhraďte do 20.9.,  na 2.pololetí leden – červen 4.200,- Kč uhraďte do 20.12.

b) hotovostně každý školní den vždy od 7,00 do 8,30 hodin

  • Včasné neuhrazení platby stravného je důvodem  pozastavení  stravování dítěte od 1. dne následujícího kalendářního měsíce až do uhrazení zálohy.
  •  Vyúčtování přeplatku stravného se u všech strávníků provádí vždy do 14 dnů po ukončení pololetí.

 

 

 

Přihláška ke školnímu stravování ZŠ

Přihláška ke školnímu stravování MŠ