přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Ořech

Kritéria pro přijímaní dětí a další informace naleznete v sekci ZÁPIS

Zápis

1. ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD
Aktuální rozdělení dle věku – v třídě Soviček, tedy předškoláků, jsou děti narozené 3. 6. 2017 a starší, dále děti rodičů, se kterými jsem hovořila telefonicky. Mladší děti jsou ve třídě Koťátek.
Tento rok mají třídu Koťátka- p. učitelka Lenka Hájková a Jana Libichová, třídu Sovičky p. učitelka Darina Zimová a Miroslava Roztočilová.

2. PROVOZNÍ PODMÍNKY
dle pokynů MŠMT a MZ stále platí tzv. „covidový režim“, tzn. následující:
TESTOVÁNÍ DĚTÍ – v mateřských školách se děti netestují, tedy ani předškoláků či dětí s odkladem školní docházky se testování netýká.
RESPIRÁTORY – nošení respirátorů platí stále pro rodiče v prostorách MŠ.
DOCHÁZKA NEMOCNÝCH DĚTÍ DO MŠ – stále platí podmínka uvedená ve školním řádu týkající se nepřijímání dětí s teplotou, bolestí hlavy a břicha, zvracením a průjmem či jakýmkoliv projevem infekčního onemocnění dýchacích cest, očí a kůže. Pokud se již zmíněné u dítěte projeví v průběhu dne, budeme Vás kontaktovat, dítě bude izolováno od ostatních dětí a Vaší povinností je vyzvednout si dítě co nejdříve. Dejte dětem pro tyto případy do tašky s převlečením i roušku či respirátor.
NÁVRAT DĚTÍ ZE ZAHRANIČÍ – Podmínky návratu ze zemí s vysokým či extrémním rizikem nákazy upravuje opatření MZ, ve kterém se uvádí, že MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. U starších dětí bude umožněn vstup pouze, pokud se po návratu z ciziny prokáže negativním testem nebo prokáže, že se na něj vztahuje výjimka z testování. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-9-7-2021-do-odvolani.pdf.
Prosíme Vás tedy o respektování a dodržování výše uvedeného.

3. POVINNÝ PŘEDŠKOLNÍ ROK V MŠ – ABSENCE A OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Pro předškoláky připomínám podmínky týkající se povinné předškolní docházky.
V případě nemoci dítěte omlouváte toto 1. den absence na tel. čísle MŠ do 8:00 nebo prostřednictvím aplikace LYFLE. Pokud bude dítě doma z důvodu nemoci déle než 2 týdny, budete předkládat potvrzení od lékaře. V případě, že budete pobyt dítěte mimo MŠ plánovat, použijete pro tyto účely Žádost o uvolnění dítěte a předáte vyplněnou ke schválení min. 3 pracovní dny předem. Žádost je k dispozici v MŠ nebo na webových stránkách. S tímto souvisí také příchod dětí do MŠ – předškolní děti budou ráno přicházet do MŠ do 8:00.

4. KROUŽKY A PRAVIDELNÉ AKCE
Stejně jako v loňském roce, budou pro děti v ranních činnostech kromě jiných připraveny i tyto pravidelné:
Středa 8:00 – Hudebně pohybový kroužek
Čtvrtek 8:00 – Sovičky, pátek 8:00 – Koťátka – Bobles –  zdravotní cvičení zaměřené na komplexní posílení svalového korzetu celého těla

• PLACENÉ KROUŽKY – tento rok jsou pro Vaše děti připraveny tyto:
Keramika 1.590,- ve středu od 15:00-16:00
Logopedie 1.590,- ve čtvrtek od 15:00-15:45
Vědecké pokusy 1.390,- v pondělí 15:00-15:45
Zapisování do kroužků bude probíhat v 2. polovině září, kroužky začnou 1 týden v říjnu

5. POKYNY K PLATBÁM
• STRAVNÉ – 860,-/ měsíc – platí se předem, první platbu tedy budete odesílat 2x, září a říjen dohromady na účet 21292129 / 2010, další budete odesílat v říjnu zálohově na listopad.
• ŠKOLNÉ – 830,-/měsíc – platí se za daný měsíc na účet 21292129 / 2010 a NEPLATÍ DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED NÁSTUPEM DO ZŠ!
• PŘÍSPĚVEK NA KULTURNÍ AKCE – 600,- /pololetí na účet spolku Oříšek vzhledem k přetrvávající situaci ZATÍM NEHRAĎTE!!

6. PŘEVLEČENÍ
Prosíme o doplňování náhradního oblečení pro případ nehody:-) a zároveň o převlečení na ven, aby se děti mohly převléknout na pískoviště a poté do čistého oblečení, především čistých tepláčků.

7. KONZULTAČNÍ HODINY
V případě, že budete potřebovat cokoli konzultovat, žádné téma či dotaz není nedůležitý, máte k dispozici mé tel. číslo 724 400 400 (kromě omlouvání dětí).

Těšíme se na všechny ve středu 1.9.