Zápis na školní rok 2021/2022 bude probíhat elektronicky pomocí systému E-zápis LYFLE. Kritéria a další informace najdete zde: Kritéria pro přijímání dětí 2021/2022

Co Vás čeká?

Veškeré důležité informace a termíny se dozvíte v záložce Zápis.