NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 6.4.2021 BUDE od 12.4. V MŠ OBNOVEN PROVOZ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI.

PODMÍNKY PROVOZU viz ŠKOLNÍ ŘÁD, DODATEK č.2